Een goed begin is het halve werk

Dat geldt ook voor de samenwerking tussen u en 2SHIFT. Voor een goede samenwerking is doelgerichte en nauwkeurige communicatie een belangrijk onderdeel net als een goed Plan van Aanpak. Een samenwerking die voor 2SHIFT verder gaat dan alleen de oplevering van een project. Ook als de in gebruik fase is gestart blijft 2SHIFT betrokken met onze service. Hierdoor heeft u als opdrachtgever de zekerheid van goed onderhoud van de wandsystemen.
Hieronder vindt u de stappen van contractvorming tot en met de serviceverlening.
Contractvorming

Tijdens het offerte traject tot en met de contractvorming heeft u één vaste contactpersoon, die u adviseert op o.a. commercieel, technisch en eventueel esthetisch vlak. De naam van uw contactpersoon vindt u op het eerste blad van deze offerte.

Zodra wij de offerte/contract van u getekend retour hebben ontvangen gaan we verder met de projectplanning.

Projectplanning

Na de ondertekening dragen wij het project over aan het projectteam. De projectmanager is vanaf nu uw eerste aanspreekpunt. De projectmanager is verantwoordelijk voor het hele traject van voorbereiding tot en met de oplevering. De projectmanager wordt ondersteunt in de werkzaamheden op de bouw door de uitvoerder of meewerkend voorman. De totale projectplanning bestaat uit 5 stappen:

 1. Tekenwerk
 2. Inmeten en aanvoer
 3. Montage
 4. Oplevering
 5. Service en Onderhoud
1. Tekenwerk

Om goed tekenwerk te kunnen uitvoeren hebben wij de bouwkundige tekeningen (op AutoCad 2000 of hoger) van de desbetreffende ruimte en/of gebouw nodig. Hierna starten wij met het tekenwerk, waarbij de volgende stappen worden doorlopen:

 • Na opdracht gaan wij over tot het intekenen van onze wanden en overige in opdracht verstrekte onderdelen.
 • U ontvangt de tekeningen ter controle per e-mail in PDF en indien gewenst ook in AutoCad.
 • Wij ontvangen uw reactie op de tekeningen graag in één gecoördineerde plattegrond met daarop alle verzamelde opmerkingen retour.
 • Zodra wij de opmerkingen van u retour hebben ontvangen gaan wij deze op een juiste manier verwerken in de tekening vervolgens ontvangt u de definitieve tekeningen per e-mail als PDF.
 • Deze tekeningen dienen voor akkoord te worden ondertekend en getekend aan ons te worden geretourneerd.
 • Nadat wij de voor akkoord getekende tekeningen hebben ontvangen zullen de benodigde materialen door ons worden besteld en in productie gegeven.

Wanneer u ook afdrukken op papier wilt ontvangen, of er in het proces meerdere controle rondes gewenst zijn, verzoeken wij u dit vóór opdrachtverstrekking aan ons te melden.

2. Inmeten en aanvoer
 • Nadat de tekeningen ter controle aan u zijn verstuurd, controleren wij op de bouw de maten en bekijken wij het verticaal transport en bespreken wij dit mogelijk met u op de bouw.
 • Tevens wordt de definitieve planning samen met u doorgesproken Eventuele wijzigingen worden in onderling overleg afgestemd.
 • De inmeetgegevens, planning, verticaal transport en indien van toepassing andere project specifieke items worden hierna intern besproken en afgestemd. Dit zorgt ervoor dat het montagetraject vlot en snel kan verlopen.
3. Montage
 • De wandonderdelen worden in de fabriek geheel geprefabriceerd met als doel het aandeel arbeid op de bouw zo minimaal mogelijk te houden. Hierdoor is de montagesnelheid hoog en de doorlooptijd kort.
 • Bij verticaal transport naar de verdiepingen zetten wij vaak separate losploegen in (afhankelijk van de omvang van het werk), ons montage personeel kan daardoor direct met de montage beginnen.
 • 2SHIFT werkt alleen met een vaste groep monteurs. Deze VCA-gecertificeerd monteurs worden regelmatig bijgeschoold.
 • Tijdens de montage zal door onze uitvoerder/meewerkend voorman de voortgang met u besproken worden en worden door hem eventueel de gewenste bouwvergaderingen bijgewoond.
4. Oplevering
 • Voordat wij een oplevering met u inplannen zal de door ons opgestelde interne opleverlijst vóór de oplevering al door onze monteurs worden nalopen.
 • Nadat het werk aan u is opgeleverd, zullen wij binnen 14 dagen na de oplevering de restpunten afhandelen. De levertijden van producten kunnen hierop van invloed zijn.
 • Na definitieve afhandeling van de opleverpunten vragen wij u ons opleverdocument voor akkoord te ondertekenen.
5. Serviceverlening, Service & Onderhoud

Onze systeemwanden zijn demontabel en verplaatsbaar. Wij voeren jaarlijks vele verbouwingen en uitbreidingen uit. Ook voor Service & Onderhoud zijn wij uw partner. Afhankelijk van uw wensen op dit gebied kunnen wij een passende aanbieding maken zodat u geen omkijken heeft naar uw wandsystemen en u altijd verzekerd bent van het probleemloos functioneren van o.a. alle draaidelen.